Supreme Court on Benami Transactions

Supreme Court on Benami Transactions Supreme Court of India Samittri Devi & Anr. vs Sampuran Singh & Anr. on 21 January, 2011 Author: Gokhale Bench: Dalveer Bhandari, H.L. Gokhale IN … Continue reading Supreme Court on Benami Transactions

Supreme Court on S.92 Evidence Act – Doctrine of Conclusivity of Documentary Evidence.

Supreme Court of India State Bank Of India & Anr vs Mula Sahakari Sakhar Karkhana Ltd on 6 July, 2006 Author: S Sinha Bench: S Sinha, P Balasubramanyan CASE NO.: … Continue reading Supreme Court on S.92 Evidence Act – Doctrine of Conclusivity of Documentary Evidence.